Uvjeti oglašavanja na web stranici Bookingbih

Osnovni uvjeti za objavu smještaja:

Za objavljivanje vašeg smještaja na bilo kojoj poziciji na web stranicama Bookingbih potrebno je ispunjavati slijedeće, osnovne uvjete:

Neophodno je da se stan/smještaj nalazi u Bosni i Hercegovini.

Smještaj mora biti kompletno i funkcionalno namješten.

Smještaj treba da raspolaže internetskom vezom:  kablovski internet, wi-fi ili ADSL, te kablovsku ii digitalnu televiziju, grijanje tokom grijne sezone.

Potrebno je dostaviti sve podatke i materijale za objavu, prema specifikaciji koju Vam dostavimo.

Registrovati se na našoj web stranici i objaviti ili nam dostaviti fotografije i snimak, ukoliko ga imate dostaviti kratak opis smještaja.

 

Dodatne pogodnosti:

Od dodatnih pogodnosti nudimo slijedeće mogućnosti:

  • profesionalno fotografisanje smještaja
  • profesionalno snimanje smještaja/izrada video klipa vašeg stana
  • profesionalna pomoć pri oglašavanju smještaja

***Profesionalne fotografije i video-snimak ostaju u Vašem trajnom vlasništvu, mi ćemo ih koristiti samo za potrebe objavljivanja Vašeg smještaja na web-stranici i društvenim mrežama, i to u dogovorenom periodu.

Izričita prava objavljivača:

Bookingbih će objaviti dostavljeni materijal u roku od 48h, a u iznimnim okolnostima u roku od 72h. Ukoliko iz tehničkih ili bilo kojih drugih poteškoća to nije moguće u navedenom periodu, vlasnik smještaja će biti obaviješten i bit će dogovoren novi rok za objavu.

Bookingbih zadržava pravo da odbije objavu svakog smještaja za kojeg smatra da će, ili bi mogao, narušiti dizajn i integritet web-prezentacije, ugled ili poslovnu reputaciju web stranica Bookingbih.

Bookingbih zadržava pravo da od dostavljenog materijala izabere samo određene fotografije i/ili snimke, te izričito zadržava pravo da ne objavi tamne, mutne ili fotografije izrazito lošeg kvaliteta, koje mogu, ili bi mogle, narušiti koherentnost i web dizajn ovih stranica.

Bookingbih  zadržava pravo prilagodbe dostavljenog materijala odgovarajućim podlogama ili drugim grafičkim rješenjima kako bi se zadržala koherentnost i profesionalnost stranice i onemogućilo narušavanje web dizajna portala.

Pročitajte Uvjete poslovanja web-stranice.