Opšti uslovi poslovanja

OD Bookingbih.ba registrovana je firma u Travniku, BiH, kao i domene bookingbih.ba i look.ba uredno su registrovane kod Centralnog registra za državnu/nacionalnu domenu. Za vrijeme korištenja web stranica OR BookingBiH primjenjuju se dole navedeni Uvjeti poslovanja, kao i svi važeći zakoni u Bosni i Hercegovini. Dijelom Uvjeta poslovanja smatraju se i Uvjeti oglašavanja, te svi navedeni uvjeti rezervacije, plaćanja, kućnog reda, saradnje i drugih sekcija objavljenih na web stranicama BookingBiH, a čija je svrha informisanost korisnika web stranica BookingBiH. Korištenjem web-stranice, korisnik potvrđuje da je upoznat sa svim navedenim Uvjetima korištenja web stranica i da ih u cijelosti prihvaća. Ukoliko se sa istima ne slažete ili ih ne prihvatate, molimo da ne koristite ovu web lokaciju.

BookingBiH su web stranice bookingbih.ba o smještajnim kapacitetima u BiH, koje omogućuju svojim korisnicima da se informišu o vrstama smještaja, njihovoj lokaciji, sadržaju, odnosno omogućava korisnicima da prezentuju svoje smještajne kapacitete na našim web stranicama, objave najpovoljnije ponude i zaključe ugovor sa BookingBiH  o reklamiranju, a sve navedeno upravo sa ciljem da korisnicima/gostima olakšamo i ubrzamo pronalazak idealnog smještaja za odmor u BiH. Također, korisnicima/vlasnicima smještaja, koji žele da iznajme svoje stanove, kuće ili apartmane, po principu „stan na dan“, ili na dugoročniji period, nudimo jedinstven i drugačiji način saradnje, odnosno način objavljivanja njihovih smještaja, na principima savremenog online poslovanja i digitalnog marketinga, na profesionalnoj i fer osnovi. Svakako da je moguća i saradnja sa trećim licima, odnosno svima onima koji žele da se njihov logo ili link na određeni sadržaj nađe na našem online pregledniku. Na našim web stranicama možete pogledati svaki od smještaja posebno, i pročitati sve informacije o smještajnim kapacitetima, lokaciji i cijenama.

Rezervacija smještaja putem naše stranice bookingbih.ba vrši se na način da korisnik izbare željenu ponudu, kontaktira smještajni objekat/provjeri raspoloživost, potom na našoj stranici odaberete željeni kupon u košaricu i završite kupovinu navedene ponude.

Cijeli iznos kupona plačate prilikom boravka u smještajnom objektu.

Smještajni objekat vam je dužan izdati fiskalni račun za puni iznos kupona, tj. usluge koju plačate.

BookingBiH nije dužan izdati fiskalni račun prilikom kupovine kupona, jer je BookingBiH svoja prava i usluge regulisao ugovorom sa istoimenim ponuđaćem.

Korištenjem sadržaja web-stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja, te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za ličnu/osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Sve informacije dostupne na ovim web stranicama isključivo su informativnog karaktera i za ličnu/osobnu upotrebu.

BookingBiH zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti navedene Uvjete posllovanja, te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Podaci o smještajnim kapacitetima, te bilo koje druge objavljene informacije na web stranicama smatraju se tačnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, vlasnici stranice i web stranice ne garantuju tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka na ovim stranicama.

Zaštita ličnih podataka

Putem web stranica BookingBiH a se ne prikupljaju lični podaci korisnika stranica. Podaci vlasnika smještaja koji su prezentovani na web stranicama, a koji uključuju lokaciju i fotografije smještaja i podatke za kontakt, objavljeni su uz prethodni pristanak vlasnika smještaja i služe kako bi zainteresovane osobe mogle dobile sve neophodne informacije za boravak u smještajnom objektu.

Pod prethodnim pristankom podrazumijeva se dostava takvih podataka na objavu na web stranicama OD Bookingbih putem službenih mailova, kontakt-forme na web stranici, putem društvenih mreža ili bilo kojim putem koji podrazumijeva pisani trag o dostavljenim podacima. Web stranica BookingBiH se obavezuje poštivati privatnost korisnika web stranica, te određene podatke objaviti samo uz prethodnu saglasnost i pristanak korisnika.

Privatnost

BookingBiH može za interes kupca provjeriti raspoloživost smještajnog objekta, ali BookingBiH  od korisnika/gosta ne zahtijeva ikakve lične podatke, koji uključuju ili isključuju podatke o brojevima bankovnih računa, brojevima kartica i slično. BookingBiH nema nikakav uvid da li je korisnik uspješno izvršio rezervaciju.

Vlasnici smještaja u svakom momentu mogu zahtijevati brisanje njihovih kontakt podataka sa web stranica BookingBiH, što će biti učinjeno u roku od 24-48 sati, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti u momentu prijema takvog zahtjeva.

Odgovornost korisnika

Pod korisnicima web stranica BookingBiH podrazumijevaju se posjetitelji web stranica, kao i vlasnici smještaja, čiji su smještajni kapaciteti objavljeni na web stranici BookingBiH. Korištenjem web stranica BookingBiH preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Zabranjena je strogo zloupotreba tuđeg identiteta na bilo koji način, i/ili lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe.

BookingBiH ne vrši rezervacije, ni prijave gostiju. BookingBiH je web prezentacija informativnog karaktera i nikada i ni pod kojim uvjetima ne naplaćuje i ne izdaje račune za najam smještaja. Za račune je isključivo odgovoran vlasnik smještaja ili osoba koja je postavljena u ime vlasnika, kao i za sve zakonske i pravne radnje vezane za kratkoročni smještaj i/ili boravak korisnika/gostiju u odabranom smještaju ( izdavanje računa, boravišne takse, prijava gostiju, pripadajući porez i sl).    Slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu, putem kontakt forme na stranici, ili putem društvenih mreža, kao i uopšte slanje privatnih poruka putem interneta može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena na gore navedene načine smatrat će se nepovjerljivom, te vlasnici stranica, kao ni web stranica BookingBiH ne odgovaraju za sigurnost i privatnost takvih poruka.

 

 

 

Pravne obaveze i odricanje od odgovornosti

Vlasnici koje iznajmljuju smještaj iste daju na objavu na web stranice BookingBiH, u potpunosti su odgovorne za sve podatke, uključujući tekstualni opis, fotografije, video i/ili druge prezentacije, o svojim smještajnim kapacitetima. BookingBiH neće biti odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu nastalu korištenjem ove web stranice, gubitak ili štetu nastalu korišćenjem smještaja ili događajima kao što su požar, poplava, elementarna nepogoda, pljačka ili bilo koja druga kriminalna radnja od strane korisnika ili vlasnika.

BookingBiH se izričito ograđuje od veze i odgovornosti za bilo kakve eventualne nezakonite radnje, koje bi počinili vlasnici/korisnici smještaja ili osobe u njihovoj pratnji, a za vrijeme izdavanja/boravka u smještaju.

BookingBiH ne snosi nikakvu odgovornost ako iz bilo kojeg razloga dođe do bilo kakvih nepredviđenih okolnosti ili odnosa između korisnika/gosta i korisnika/vlasnika smještaja. BookingBiH nema nikakvog uticaja na takve, nepredviđene okolnosti ili odnose.

BookingBiH izuzima se od bilo kakve odgovornosti i ne odgovara za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem web stranica BookingBiH, ili je na bilo koji način uz to vezana, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja web stranica BookingBiH.

Zaštita autorskih prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba. Korištenjem ovih web stranica pristajete na zabranu reprodukcije, kopiranja, umnožavanja ili distribucije dizajna, podloge i sadržaja internet stranica BookingBiH pojedinačnih elemenata internet stranica, fotografija, dizajna logotipa, a bez izričitog pismenog odobrenja vlasnika. Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje, te svaka druga vrsta upotrebe sadržaja web stranica BookingBiH bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja BookingBiH domene, te drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dato, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorska prava, logotip, dizajn i slično. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na web stranicama BookingBiH, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava, te BookingBiH izričito pridržavaju pravo da takvo korištenje naplate po svojoj slobodnoj procjeni, kao i da sudskim putem, bez bilo kakvog upozorenja, potraže zaštitu svojih prava i naknadu.

Završne odredbe

BookingBiH sadrži linkove na druge web stranice, te imajte na umu da mi nismo odgovorni za uvjete o privatnosti na drugim web-stranicama. Kada s naše web stranice odlazite na drugu web stranicu, pročitajte njihove uvjete korištenja.

BookingBiH ne može garantovati da neće biti grešaka i/ili da će web stranice BookingBiH funkcionisati bez prekida i u svakom trenutku. Naše web stranice povremeno mogu biti nedostupne zbog različitih tehničkih poteškoća. Nema garancije da će ova web stranica biti raspoloživa na konzistentnoj ili stalnoj osnovi i raspoloživost ove web lokacije može biti podložna razmacima prekida, lošeg rada, te se može u bilo koje vrijeme ukinuti.

Svaki posjetitelj koji koristi informacije koje se pojavljuju na ovim web stranicama, kao i svaki korisnik koji odluči na ovim web stranicama objaviti svoj smještaj i svoje podatke, čine to na vlastiti rizik. Korisnici web stranica BookingBiH snose odgovornost da se osiguraju od toga da su ove stranice oslobođene virusa, crva i drugih destruktivnih internetskih elemenata.

Naše web stranice ne moraju biti kompatibilne sa web preglednikom ili drugim softwerom koji koristite. Svi sadržaji web stranica BookingBiH su isključivo informativnog karaktera i ne predstavljaju niti odražavaju stavove i mišljenja BookingBiH kompanije.

Eventualni sporovi rješavat će se vansudskim putem, a ukoliko to nije moguće za riješavanje sporova sudskim putem nadležan je Općinski sud u Travniku.